Καθαρισμός, Συντήρηση & Αποκατάσταση Τοιχογραφιών

“ἁγίασον Κύριε τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου”

Ευχή Αντιφώνου Β’, Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Διασφαλισμένη διάρκεια αποτελέσματος

Ο καθαρισμός των τοιχογραφιών του Ναού από την αιθάλη και τις επικαθίσεις ετών, η επιδιόρθωση ζημιών και η αισθητική αποκατάσταση αυτών ζωντανεύει το Ναό επαναφέροντάς τον στην αρχική του κατάσταση και ενδυναμώνοντας το δεσμό των πιστών σήμερα με τους κτήτορές του ναού. Σε πρακτικό επίπεδο, οι εργασίες εκτελούνται μεθοδικά με υλικά ειδικά επιλεγμένα από την Ελλάδα & το εξωτερικό για να διασφαλίζεται η διάρκεια του αποτελέσματος του καθαρισμού.

ΕΥΣΚΙΟΦΥΛΛΟΝ Συντήρηση 3
ΕΥΣΚΙΟΦΥΛΛΟΝ Συντήρηση 4

Σύγχρονος και εξειδικευμένος εξοπλισμός

Συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί ο ιδιόκτητος εξοπλισμός για εργασία σε ύψος – ηλεκτρικό αναβατόριο ανύψωσης προσωπικού & πιστοποιημένη, νέου τύπου, μετακινούμενη σκαλωσιά αλουμινίου με ρόδες – για να μην εμποδίζεται η καθημερινή λειτουργία του ναού, ο ιδιόκτητος καινοτόμος εξοπλισμός συντήρησης/ καθαρισμού τοιχογραφιών, και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους υλικών συντήρησης της Ευρώπης.

ΕΥΣΚΙΟΦΥΛΛΟΝ Συντήρηση 2
ΕΥΣΚΙΟΦΥΛΛΟΝ Συντήρηση 1

Ποιότητα που διαφέρει

  • Μεγάλες επιφάνειες, έως και τον τρούλο
  • Ιδιόκτητο, ηλεκτρικό αναβατόριο προσωπικού
  • Επιλεγμένα, πιστοποιημένα υλικά καθαρισμού & συντήρησης
  • Καινοτόμος, ελαφρύς, φορητός μηχανικός εξοπλισμός καθαρισμού τοιχογραφιών
  • Άρτιο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα
  • Γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια
  • Ανανεωμένες τοιχογραφίες, καθαρή ατμόσφαιρα στο ναό
  • Φθορές από υγρασία ή αποχρωματισμοί σε ύψος αποκαθίστανται άμεσα από τον αγιογράφο

Μοναδικό αποτέλεσμα αποκατάστασης

Η εμπειρία και η γνώση, μας βοηθούν να επαναφέρουμε τοιχογραφίες. Παρατηρήστε πως ήταν οι τοιχογραφίες πριν και πως έγιναν μετά με την λεπτομέρεια της ποιοτικής δουλειάς μας.

Πριν τον καθαρισμόΜετά τον καθαρισμό

Πριν τον καθαρισμόΜετά τον καθαρισμό

Πριν τον καθαρισμόΜετά τον καθαρισμό

Πριν τον καθαρισμόΜετά τον καθαρισμό

Πριν τον καθαρισμόΜετά τον καθαρισμό

ΕΥΣΚΙΟΦΥΛΛΟΝ Συντήρηση 4ΕΥΣΚΙΟΦΥΛΛΟΝ Συντήρηση 1