Εικονουργία

Αγαπάμε την δουλειά μας και αυτό φαίνεται στα έργα μας

Στο εργαστήριο “εὐσκιόφυλλον” ο αγιογράφος Γεώργιος Τάχος εφαρμόζει την παραδοσιακή τεχνική της αγιογραφίας με αυγοτέμπερα, υπακούοντας στους κανόνες αιώνων που απαιτούν κάθε εικόνα να αποτελεί γέφυρα του φυσικού με το πνευματικό.